پخش پایونر s600

پخش پایونر s600

صفحه لمسی قابلیت شمار ه گیری  از صفحه نمایش