ضبط ماشین رم خور PAMOC PS-6019

ضبط ماشین رم خور PAMOC PS-6019

رادیو پخش مخصوص اتومبیل  محصولی بی نظیر و عالی  با کیفیت بسیار خوب